Rituály

Životní mezníky... ohlédni se, poděkuj, rozluč se a jdi dál.... .

Hledej své vize, naplňuj své sny!

V našich životech  jsou období, mezníky, které nesou svoji archetypální energii a kvality. Dejme jim pozornost, uctěme je a vykročme dál.

Ženy a muži, dívky a chlapci, stařeny a stařešinové.... vše se doplňuje, jedno bez druhého není úplné. Jen nechtějme po mužích a ženách, jejich energiích,projevech, aby byli stejní,měli stejné kvality,vlastnosti. Naopak pojdmě hledat a uctít jedinečnost mužského a ženského světa, jejich vzájemné podpory, spolupráce, lásky a porozumění.

Každý rituál je kotven archetypální energií a přitom proveden s pozorností na Váš životní krok.

Těším se!

Miloslava

Nenuť Slunce, aby Tě konejšilo stříbrným světlem. 

Nechtěj po Luně, aby v Tobě zažehávala  životní oheň .


                                                                             Slunovrat
                                                                          Z Lůna se vrať
                                                                          k Ohni a Vodě
                                                                        a pak zas spočiň
                                                                               v SOBĚ

                                                                                             Hromnice